Neue Seite 2
Frühere Touren:
Snowtours IX - Ötztal 10.03.2015 - 14.03.2015
Snowtours VIII - Ötztal 14.01.2014 - 18.01.2014
Snowtours VII - Oetz im Oetztal 29.01.2013 - 02.02.2013
Snowtours VI - Warth Schröcken 03.02.2012 - 07.02.2012
Snowtours V - Warth Schröcken 21.01.2011 - 25.01.2011
Snowtours IV - Montafon 28.01.2010 - 01.02.2010
Snowtours III - Pitztaler Gletscher 23.03.2007 - 25.03.2007
Snowtours II - Pitztaler Gletscher 24.11.2006 - 26.11.2006
Snowtours XII - Oetztal 20.02.2018 - 24.02.2018
Snowtours XI - Hochoetz 07.02.2017 - 11.02.2017
Snowtours X - Zillertal 08.03.2016 - 12.03.2016
Snowtours I - Warth Schröcken 27.01.2006 - 29.01.2006